Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Narkosläkare

Dace Sevele Holsts

Dace är född och utbildad i Lettland. Specialist inom anestesi sedan 1997, biträdande överläkare sedan 2015.  Jobbar på HandCenter sedan 2022, men innan dess (2003 – 2022) Intensiv och perioperativ vård SUS, Malmö och enhetsansvarig anestesiolog på den Handkirurgiska operationsavdelningen. Regionalanestesi och barnanestesi är specialintresse.

Jobbar på klinik: