Receptionist/Administratör

Björk Bech

Efter avslutad gymnasieexamen sommaren 2022 arbetar Björk som receptionist på HandCenter och FotCenter Malmö.

Jobbar på klinik: