Operationssjuksköterska

Ann-Marie Sjögren

Arbetat som operationssjuksköterska sedan 1986.

Senaste arbetsplatsen var operationsservice ortopedi SUS, Malmö

i 26 år. Dessförinnan arbetat inom handkirurgi, neurokirurgi och central operation.

Jobbar på klinik: