Fysioterapeut

Anders Dalborg

Jobbar som sjukgymnast sedan 1995. Lång erfarenhet från ffa primärvården. Specialintresse för fötter sedan 15 år tillbaka. Vidareutbildning inom podiatri, även vidareutbildning inom idrottsmedicin samt kurser i manuell undersökning/behandling, bland annat inom OMT (ortopedisk manuell terapi) och Mulligan concept. Har både grund- och fördjupad kurs i akupunktur. Förutom fotcenter jobbar jag deltid inom primärvården i Region Örebro län.

Jobbar på klinik: