Ordförande Svenska Fotkirurgiska Sällskapet

Vi är stolta över att Anna Östberg Elmlund, Fotkirurg på FotCenter i Stockholm, blivit vald till ny ordförande i Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (SFS) i maj 2021.

SFS är en ideell förening för fotkirurger som arbetar för att främja fotkirurgin på olika sätt med bland annat möten, som samarbetspartner till de fotkirurgiska kvalitetsregisterna Riksfot och Svenska Nationella Fotledsregistret och med nationella och internationella kontakter.

Anna ser det som en ära att få representera och arbeta för fotkirurgin i Sverige på detta sätt.

Relaterat

Vårdgarantiavtal med region Skåne

Följ vår fotkirurg Sinan på Instagram

God Jul & Gott Nytt År✨