Ordförande Svenska Fotkirurgiska Sällskapet

Vi är stolta över att Anna Östberg Elmlund, Fotkirurg på FotCenter i Stockholm, blivit vald till ny ordförande i Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (SFS) i maj 2021.

SFS är en ideell förening för fotkirurger som arbetar för att främja fotkirurgin på olika sätt med bland annat möten, som samarbetspartner till de fotkirurgiska kvalitetsregisterna Riksfot och Svenska Nationella Fotledsregistret och med nationella och internationella kontakter.

Anna ser det som en ära att få representera och arbeta för fotkirurgin i Sverige på detta sätt.

Relaterat

Cyklokapron/Tranexamsyra pre-operativt verkar ge minskad smärta post-operativt enligt en kvalitetsuppföljning genomförd vid FotCenter Stockholm

GoCo Breakfast Club 4 oktober

11/7-23 flyttar vi Göteborgskliniken till GoCo Health Innovation City, Entreprenörsstråket 6, 431 53 Mölndal