Välkommen Dr Praxitelous

Vi hälsar Dr Praxitelous ST-läkare Södersjukhuset välkommen till FotCenter Stockholm för 5 veckors intensiv Fotkirurgisk utbildning, detta är en del i hans specialistutbildning i ortopedi.

Relaterat

11/7-23 flyttar vi Göteborgskliniken till GoCo Health Innovation City, Entreprenörsstråket 6, 431 53 Mölndal

FotCenter öppnar ny klinik i Malmö

Svenska Fotkirurgiska Sällskapets Årsmöte i Visby