Hygienforum 2019

Ulrica Wolgast deltog på de årliga hygiendagarna som anordnas av RFOP, riksföreningen för operationssjuksköterskor. Det diskuteras STRAMA´s, WHO´s och SFVH´s syn på postoperatiova infektioner samt antibiotikaresistensens utbredning.

Fokus blir alltmer att hitta preventiva åtgärder mot postoperativa infektioner och då minska behovet av antibiotika.

Hygienforumets mest intressanta del, Hygienpanelen, berörde även i år viktiga hygienfrågeställningar vi möts av i vår vardag.

Relaterat

Följ vår fotkirurg Sinan på Instagram

God Jul & Gott Nytt År✨

Cyklokapron/Tranexamsyra pre-operativt verkar ge minskad smärta post-operativt enligt en kvalitetsuppföljning genomförd vid FotCenter Stockholm