Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Fotkirurgiska Sällskapets Årsmöte 2018 i Luleå

Anne Skoog, Hans Wahlström och Liliane Helger deltog i

Fotkirurgiska sällskapets Årsmöte 2018 i Luleå 31/1-2/2.

Temat var” Tillstånd i bakre delen av fotleden, hälen och hälsenan”.

 

Vi lyckades med att få dit en världsauktoritet, Niek van Dijk, som med (titthålskirurgi) /artroskopisk teknik, åtgärdar många av de åkommor som kan drabba bakre delen av foten.

Luleå visade sig i sin bästa krispigt kalla vinterskrud. Tidigt innan föreläsningen tog vi oss ut till Sparkeringen på isen, och tog en 45min sparktur.

Förmötet på Sundebyns sjukhus, behandlade bakre rörelseinskränkning och säkra tekniker för att åtgärda dessa artroskopiskt, därefter demonstrerades detta medels ”live operation” där Hans Wahlström assisterade.

På årsmötet föreläste Niek van Dijk, både torsdag och fredag om säker artroskopiskteknik, och de åkommor som lämpar sig bäst för denna teknik. Med hans erfarenhet var det få tillstånd som inte var möjliga. Vi fick fina tips och kloka illustrationer för hur man uppnår bästa resultat för patienten. Han pointerade även den värdefulla preoperativa bedömningen och kliniska undersökningens betydelse för framgångsrik kirurgi.

Under torsdagen presenterades arbetet med ”Nationella rekommendationer för svensk fotkirurgi” som nu tryckts i form av ett häfte, för vidare distribution, ett arbete Anne och Liliane deltagit i.

Vi fick även en genomgång av Niek van Dijk om hälseneproblematik, och smärttillstånd i bakre delen av fotleden och fot.

Hedvig Örneholm , årets ena fotkirurgipristagare, presenterade i en entusiastisk och väl illustrerad föreläsning, sitt arbete med sin avhandling på Diabetes fotsår.

Fredagen inleddes av Niek van Dijk med en genomgång av möjliga åtgärder vid en osteochondrela skador (OCD) i fotleden och hur dessa lämpligen behandlas. Han konstaterade att det gäller att undersöka patienterna noggrant för ”there is no such thing as a simple anklesprain” om rehabiliteringen inte följer ett normalt förbättrings mönster. Detta illustrerades väl med bilder och på video inspelningar av skadeförlopp!

Mötet avslutades med intressanta falldiskussioner och därefter avtackningar och särskilda utmärkelser. Ett mycket bra och välbesökt möte där många nya kontakter kunde knytas såväl med kollegor som utställare!

 

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne