Öppethållande jul och nyårshelgen!

FotCenter Göteborg: Stängt röda dagar övriga dagar är vår mottagning öppen. 

FotCenter Linköping: Vi har begränsad öppethållande på vår mottagning under jul och nyårshelgen, röda dagar stängt. Övrig tid finns vi på telefon. 

FotCenter Stockholm: Stängt röda dagar samt den 29/12 och den 2/1, övriga dagar är vår mottagning öppen.

Relaterat

God Jul & Gott Nytt År✨

Cyklokapron/Tranexamsyra pre-operativt verkar ge minskad smärta post-operativt enligt en kvalitetsuppföljning genomförd vid FotCenter Stockholm

GoCo Breakfast Club 4 oktober