Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

FotCenter Göteborg välkomnar Liliane Helger

Liliane Helger är specialist i ortopedi med inriktning på fot- och fotledskirurgi. Hon har utbildat sig i Umeå och på ortopedkliniken Borås/Skene. Specialist sedan 1997. Tjänstgjorde på Fotsektionen SU Mölndal 2001-2007. Arbetade på Ortopedkliniken i Borås 2007-2009 med stationering i Skene och byggde där upp en fot-fotledskirurgisk verksamhet, med utbildningsmottagningar för ST-läkare i Borås.
Liliane har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ST läkare, blivande distriktsläkare sjukgymnaster och Ortopedingenjörer/ortopedtekniker om fotens skador och sjukdomar.

Liliane har sedan 2009 arbetat på Frölunda Specialistsjukhus som Överläkare med ansvar för Fotkirurgin och mottagningsverksamheten och där byggt upp en fot och fotledskirurgisk enhet. Hon har även byggt upp en teamverksamhet med bl.a sjukgymnaster.

Liliane har under många år varit aktiv i Svenska Fotkirurgiska sällskapet, SFS styrelse bla som Ordförande. Hon är medlem i Sveriges läkarförbund, Svenska Fotkirurgiska sällskapet och European Foot and Ankle society, EFAS.

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne