Rapport från EFAS IFFAS i Lissabon 27-30/9 2017

EFAS IFFAS i Lissabon 27-30/9 2017

EFAS, Europeiska fotkirurgiska föreningen och IFAS, Internationella fotkirurgiska sällskapet hade i år gemensamt möte.

Dagarna fylldes med 2 parallella föreläsningar från 8.00 till 18.00 och två kvällsaktiviteter.

Den största vinsten med ett så här stort möte är förutom all ny kunskaper och presentation av nya studier, informella möten, sociala kontakter med kollegor från hela världen och inte minst patient diskussioner.

Förutom alla nya intryck och kunskaper inser man också att svensk fotkirurgi ligger på en jämförelsevis mycket hög nivå.

För mer information:
EFAS-IFFAS_Meeting_FINAL_Programme_2709

Relaterat

Följ vår fotkirurg Sinan på Instagram

God Jul & Gott Nytt År✨

Cyklokapron/Tranexamsyra pre-operativt verkar ge minskad smärta post-operativt enligt en kvalitetsuppföljning genomförd vid FotCenter Stockholm