Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

FotCenter Välkomnar Hans Wahlström

Hans är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hans är utbildad på ortopedkliniken i Gävle och därefter byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har också varit senior extern fotkirurgisk konsult på flera sjukhus i Sverige.
Hans är aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och är för närvarande styrelsemedlem. Han är också permanent fakultetsmedlem i ett stort upplagt, flerårigt, utbildningsprogram för blivande fot och fotledskirurger, Foot and Ankle Academy.
Hans har en bred kompetens i fotens och fotledens alla skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger.
Han är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne