Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Rapport från det årliga fotkirurgiska mötet 2017

Primär artrodes öppen teknik

”Rätt” inställd fotled är förutom läkning viktigaste faktor för att få en nöjd patient!

 

Det årliga fotkirurgiska mötet gick i år av stapeln i Göteborg 26-27/1 på Clarion Hotel Post, det totalt ombyggda och snyggt renoverade posthuset vid centralstation i Göteborg.

Som vanligt ett intressant och välbesökt möte med 80-tal deltagare och 22 utställare, de trogna utställarna är en av förutsättningarna för att vi fotkirurger ska kunna genomföra detta svenska mycket givande årliga möte. Två utländska gäster var också inbjudna att föreläsa.

Årets tema var fotledsartros och dess behandlingsalternativ, allt från artroskopisk kirurgi till stor proteskirurgi.

Själv hade jag till min stora glädje förmånen att prata om ”Primär artrodes öppen teknik” en av mina favorit diagnoser och operationer. Min favorit både för att det tekniskt är ett knepigt men roligt ingrepp men allra mest därför att patienterna blir så nöjda, de flesta efter många års smärta, försämrad gångförmåga och en allt sämre livskvalité.

 

Alla patienter jag ser med diagnosen fotledsartros är utredda med belastad röntgen sida och frontal vilket nästan alltid räcker, ibland kan andra kompletterande undersökningar som CT och/eller MRT vara av värde och då ofta för att bedöma artrosgrad i närliggande leder och exempelvis felställningar.

Alla patienter har också fått information om icke kirurgisk behandling som anpassade skor, sulor eventuellt ortoser, antiflogistika, cortisoninjektioner, fysioterapi och ibland ledtoalett.

Det svåraste och det som man förhoppningsvis lär sig med erfarenhet är vilka patienter som är lämpliga för kirurgi och vilken metod som passar vilken patient.

 

Mitt urval börjar med att välja ut de patienter som är lämpliga för fotledsprotes nämligen de med stabil, balanserad, rak fotled utan neuromuskulära sjukdomar. Artros subtalärt, artrosomvandlad fotled kontralateralt ökar också indikationen för protes.

De som blir kvar, med stora felställningar, instabil fotled, neuromuskulära sjukdomar, patienter med höga krav och tung belastning, tidigare genomgången djup infektion, dåliga mjukdelar, proteshaveri och helst frisk subtalärt erbjuds fotledsartrodes.

Samtliga får skriftligt informationsmaterial från Swedankle hemsida och samtliga inkluderas i registret.

 

Fotledsartrodes är för mig en standardbehandling och ger patienten en god smärtlindring och gångförmåga, det krävs i de flesta fall tillgång till slutenvård och bra smärtlindring som popiliteablockad med kvarkateter.

Patienten bör förberedas på att avlasta 6 veckor postoperativt och att ha gips/ortos i sammanlagt 12 veckor innan rehabiliteringen startar.

Upplägget av patienten på operationsbordet är viktigt, jag har alltid det opererande benet på fast kilkudde för bra åtkomlighet både för mig och för genomlysningen. En kilkudde under höften är också bra så att foten ligger rakt och vinkelrätt i alla plan.

Blodtomhetsmanschett på låret och preoperativ antibiotika och trombosprofylax är ett måste.

Mina patienter får avlasta första 6 veckorna, alla kommer åter efter 2 veckor för sår kontroll, suturtagning och omgips och därefter till mig med röntgen efter 6 veckor, byter då gips till ortos och ytterligare 6 veckor med full belastning.

Efter 12 veckor och klinisk o röntgenologisk läkning remiss till fysioterapeut och ibland till ortopedteknik för skor med exempelvis rullsula.

 

I svenska kvalitetsregistret för fotleder, Swedeankle, finns ca 300 fotledsartrodeser registrerade/år men från bl a socialstyrelsens register så vet man att det görs ca 325/år i Sverige. Tyvärr görs det på ett flertal ställen allt för få artrodeser/person/år och man skulle ju önska att alla som gör dessa ingrepp har fotkirurgisk erfarenhet.

Den vanligaste metoden är öppen förskruvning och därefter retrograd märgspik.

Reoperationsfrekvensen i vårt svenska register är 7,4 % vilket är bra och jämförbart med internationella mått.

 

Anne Skoog

Specialist i ortopedi

med fot- och fotledskirurgi
FotCenter.nu

Stockholm

 

1

 

2

 

3

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne