Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Rapport från SOF (Svensk Ortopedisk Förening) årliga möte.

Årets SOF, Svensk Ortopedisk Förening, årliga möte gick av stapeln i Visby 29/8-2/9 2016
Gotland och Visby visade sig från sin bästa sida med högsommarvärme, strålande sol, mest vindstilla och som vanligt i Visby, massor av mysig atmosfär.

Temat för årets möte var ”Så mycket bättre-Ortopedi”, Fotdagen var på tisdag och hade fått ökad tid på eftermiddagen med ”Vad är nytt inom fotkirurgin”? och med ”Rapport om komplikationer inom fotkirurgi, rapport från LÖF.

Glädjande nog så var programpunkterna så välbesökta att lokalen var helt fullsatt och alla ståplatser var upptagna. Programmet bestod av paneldebatt med SFS ordförande Bengt-Erik Larsson, Maria Cöster, Fredrik Montgomery, Anna Sprinchorn och Lars-Erik Lindahl.

Första diskussionspunkten var MIS, miniinvasiv kirurgi, något som ofta kommer upp på kurser ute i Europa. Ännu finns inga studier utan bara enstaka fallbeskrivningar och alla enades om att detta inte var en etablerad metod som kan rekommenderas i Sverige idag.

Artroskopi däremot, som var nästa ämne är betydligt mer utbrett, och har åtminstone vid användning i större leder en plats i behandlingsarsenalen, panelen var enig om goda resultat, korta vårdtider, mindre ont och hög grad av läkning i ex fotledsartrodeser, däremot förefall den allmänna åsikten vara att artroskopi i småleder och senskidor hade ett mycket begränsat värde.

Många nya implantat dyker upp inom fot- och fotledskirurgi, ofta dyrare och inte säkert bättre. Församlingen var dock ense om att Kompressionsmärlor ibland med skruv, plattor med vinkelstabila skruvar med tunn profil ger god stabilitet och ökad chans till läkning.

Hammartåkirurgi är ytterligare ett ämne där större bra studier saknas, PIP-ledsartrodes är den överlägset vanligaste metoden. Steinsby bör inte göras på singeltår eller hos icke reumatiker och plantara plattan kan ibland behöva repareras.

Riksfot heter det nya fotregistret, de 10 vanligaste diagnoserna kan börja registreras, kontakta Fredrik Montgomery och börja!

Svenska nationella rekommendationer är under utformning och kommer så småningom att publiceras.

För fotledsregistret, Swedanle, är Åke Carlsson Malmö registeransvarig. Registret startade 1997, numera ingår operationer med fotledsproteser, fotledsartrodeser och distala tibiaosteotomier. 14 publikationer, 1 avhandling och 2 doktorander är för närvarande en produkt från denna stora kunskapsbank.

Det görs ca 80 proteser/år på 4 kliniker och ca 300 artrodeser i Sverige, det och mycket annat kan man hitta i www.swedankle.se
Ilka komrad berättade om sitt avhandlingsarbete med fakta från registret, som hon är i slutfasen på, redan nästa år får vi läsa hennes avhandling.

Senare på eftermiddagen redogjorde Emil Kilander, Mats Billsten och Arne Lundberg för sin granskning av anmälda fall hos LÖF.

Dagen efter var ett givande symposium: Privat ortopedi och försäkringsbolagen, en stundtals het diskussion uppstod då man å ena sidan försvarade vissa bolags kontroller av försäkringsmedicin och den andra sidan där man ansåg att kontroll, uppföljning och begränsning av felaktiga ingrepp absolut ska göras men att de metoder som förekommit inte har varit varken medicinskt eller etiskt försvarbara.

Sammanfattningsvis bestod mötet för övrigt av massor av intressant och ortopediskt allmänbildande föreläsningar, intressanta besök i utställningen och trevligt socialt program.

Anne Skoog
www.FotCenter.nu

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne